Gandaki Health Training Center

कार्यालय ईमेल

phlmcgandaki2076@gmail.com

गतिविधि पात्रो

गतिविधि हेर्नुहोस्


Director
खिम बहादुर खड्का
निर्देशक
फोनः ९८५६०६५४५३

निर्देशकको सन्देश पढ्नुहोस्

   
 • image

  गण्डकी प्रदेश, प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र

  गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, पोखरा प्रदेशमा स्वास्थ्य आपुर्तिको प्रमुख प्राविधिक र प्रशासनिक इकाई हो। आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेशमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धित आपुर्तिको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ । 

  थप पढ्नुहोस्
 • image

  100 Set PPE Donated by Good Neighbour Nepal

 • image

  स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङ, औषधी भण्डारण कक्ष

 • image

  स्वास्थ्य कार्यालय मनाङ, औषधी भण्डारण कक्ष

 • image

  स्वास्थ्य कार्यालय बाग्लुङ, औषधी भण्डारण कक्ष

 • image

  स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङ, औषधी भण्डारण कक्ष

 • image

  स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दी, औषधी भण्डारण कक्ष

 • image

  स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत, औषधी भण्डारण कक्ष

 • image

  स्वास्थ्य कार्यालय कास्की, औषधी भण्डारण कक्ष

 • image

  स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँ, औषधी भण्डारण कक्ष

गण्डकी प्रदेश, स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, पोखराको आधिकारिक वेबसाईटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !

 • हाम्रो बारेमा

  गण्डकी प्रदेश आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र प्रदेशमा स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित आपुर्तिको प्रमुख प्राविधिक र प्रशासनिक इकाई हो। स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेशमा स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न आपुर्तिहरुको उचित व्यवस्थापन गर्दछ ।

  थप पढ्नुहोस्

 • हाम्रा जिम्मेवारीहरु

  • प्रदेशमा स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित आपुर्तिको लागि जनशक्तिको आवश्यकता निर्धारण गर्ने ।
  • प्रदेशमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधी, उपकरण र अन्य सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ।
  • स्वास्थ्य आपुर्तिसंग सम्बन्धित सम्पुर्ण तथ्यलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रकाशित गर्ने ।

  थप पढ्नुहोस्

 • कार्यालय प्रमुखको सन्देश

  नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देशमा संघीयता लागू गरि सो को कायार्न्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ईकाइहरु रहने व्यवस्था मुताविक गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, पोखराको स्थापना भई सेवा संचालन गर्दै आई रहेको छ । यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका सम्पुर्ण जिल्लाहरु रहेको र हाल पोखरा महानगरपालिकामा अवस्थित रहेको छ ।
  थप पढ्नुहोस्

 • Terms of Reference

  The Terms of Reference will be posted soon.. 

  Read More

Our Objectives

हाम्रा कार्यहरु

 • प्रदेशमा स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित आपुर्तिको लागि जनशक्तिको आवश्यकता निर्धारण गर्ने ।
 • प्र्देशमा स्वास्थ्य आपुर्तिको प्रभावकारीता कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने ।
 • प्रदेशमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधी, उपकरण र अन्य सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने
 • स्वास्थ्य आपुर्तिसंग सम्बन्धित सम्पुर्ण तथ्यलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रकाशित गर्ने ।
 • प्रदेशमा स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित आपुर्तिको सहजताका लागि समस्याहरुको पहिचान गर्ने र समाधानका उपायहरु खोज गर्ने ।